Identifikasieplaatjies

Livestock Identity Tags
animaltags

Vir Plaasdiere het ons ‘n groot verskeidenheid identifikasieetikette sowel as die instrumente wat nodig is om dit aan te heg

identificationtags

Laser 

Laser druk

Laser druk

Laser druk

Benodig jy meer inligting?